Duchowa Adopcja Dzieci z Kenii

Ilość wyświetleń: 2 453


[SinglePic not found]Dnia 31 grudnia 2010r. w świetlicy wiejskiej w Biesiekierzu odbyła się niecodzienna akcja pn. Duchowa Adopcja Dzieci z Kenii z wioski Laare. W zorganizowanej przez Panią Grażynę Guzowską (pomysłodawczyni akcji) i Agnieszkę Borzęcką imprezie wzięło udział ponad 40 osób, której głównym celem była zbiórka pieniędzy.

Adopcja duchowa na odległość polega na wsparciu małego mieszkańca kenijskiej wioski będącego sierotą lub którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Zapewnia się w ten sposób wyżywienie, ubrania, dodatkowe lekarstwa i możliwość nauki konkretnego dziecka. Koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do klasy 0-VIII to 600 zł rocznie, czyli 50 zł miesięcznie.
Adopcja może być imienna lub bezimienna.
Akcję prowadzi m.in. Fundacja Ks. Orione.

Dzieci z Gimnazjum w Biesiekierzu wybrały wioskę Laare, w której Fundacja prowadzi swoją misję. Jest to mała wioska w centralnej Kenii z głęboko zakorzenioną tradycją plemienną. Częścią tej tradycji jest wielożeństwo. Zjawiskiem powszechnym jest wielodzietność i ubóstwo. Od 2009 roku ten region boryka się z problemem suszy. Wielu ludzi umiera tam z głodu. Nadzieją dla dzieci na „wyrwanie” się z kręgu biedy jest tu edukacja, która daje szansę na zdobycie w przyszłości pracy. Niestety nauka jest płatna. W tej sytuacji nasza pomoc dla tych dzieci jest niezwykle ważna.

Gimnazjum w Biesiekierzu im. Wybitnych Polaków objęło patronat nad akcją na terenie Gminy Biesiekierz, tym chętniej, żeby pokazać, że każdy z nas może zostać wybitnym Polakiem pomagając innym. W ten sposób kształtujemy również wrażliwość na drugiego człowieka w naszych dzieciach. Opiekunem akcji jest Pani Żaneta Gil.

[SinglePic not found]Gimnazjaliści chętnie włączyli się w to przedsięwzięcie. Wybrali też swoją rówieśniczkę, która zostanie objęta duchową adopcją. Jest nią Nancy Kanona w wieku gimnazjalnym.

Pierwszym etapem duchowej adopcji jest wpłacenie pieniędzy na konto Fundacji. Następnie Gimnazjum skontaktuje się z Ks. Bronisławem Kaszczukiem i zgłosi wybór dziewczynki. Kiedy adopcja zostanie potwierdzona, Nancy dowie się przez kogo została wybrana. Będzie mogła przysyłać do nas listy z informacjami o swoich postępach.
Środki zebrane na balu charytatywnym (300zł) zabezpieczą ją przez okres 6 miesięcy. Dalsze pieniądze Gimnazjum będzie zbierało między innymi dzięki pomysłowi na „Ciasteczko nadziei” – sprzedaż domowych wypieków.
Na razie Nancy Kanona jest jeszcze wśród dzieci oczekujących na adopcję, ale mamy nadzieję, że za kilka dni uda się to zmienić.

Więcej informacji o duchowej adopcji uzyskamy na stronie Fundacji Ks. Orione  „Czyńmy dobro”.

Podczas akcji zebrano również około 200 zł. na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, która 9 stycznia 2011 miała swój XIX finał, a dochód z akcji przeznaczono na zakup sprzętu dla dzieci cierpiących na choroby urologiczne i nefrologiczne.

/Irena Karasiewicz/